Bản đồ Hải Phòng, bản đồ các quận/huyện/phường/xã tại Hải Phòng

Giúp bạn tìm đường và bản đồ dễ dàng hơn

Bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng nhé.

Giới thiệu: Tân Dương là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Xã Tân Dương có diện tích 4,69 km², dân số năm 1999 là 8537 người, mật độ dân số đạt 1820 người/km².
Diện tích: 4,69 km²
Vùng miền:Duyên hải Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh,...

Mua bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng Google MapBản đồ hành chính Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng:
Bản đồ hành chính thành phố Hải Phòng

Danh sách bản đồ các địa phương trong Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng:

Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Liên Khê, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Chính Mỹ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Thuỷ Triều, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng


Bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng Bản đồ Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng Reviewed by Unknown on tháng 12 29, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.